ایستگاه فیلتراسیون نقشی بسیار مهم در کنترل کیفیت آب به ویژه در آبیاری تحت فشار ایفا می‌کند. منابع آبی مورد استفاده در سیستم‌های تحت فشار دارای کیفیت‌های متفاوتی هستند چون ممکن است از چاه، آب‌های روان رودخانه‌ها و… تأمین گردد. آب ّاین منابع معمولاً دارای ناخالصی‌هایی مثل ذرات معلق از قبیل ماسه، سیلت، ذرات ریز معدنی، جلبک و… هستند که باعث گرفتگی، سایش و آسیب در اجزای سیستم آبیاری شده و کشاورز را ملزم به پرداخت هزینه‌های فراوان برای باز کردن و تعویض لوله و نازل‌های مسدود شده خواهند کرد. به منظور پیشگیری از این مشکلات، استفاده از یک سیستم فیلتراسیون در سیستم آبیاری ضروری است تا با جدا کردن ناخالصی‌ها، آب با کیفیت مناسب را وارد سیستم آبیاری کند.

ایستگاه فیلتراسیون که از چندین نوع فیلتر تشکیل می‌شود وظیفه محافظت از اجزای سیستم آبیاری از جمله پمپ‌ها، خطوط لوله، شیرآلات، آبپاش‌ها، قطره چکان‌ها و… در مقابل گرفتگی، سایش، رسوب را برعهده دارد. در این مقاله به بهره­برداری، نگهداری و چگونگی استفاده از فیلترها در سیستم فیلتراسیون خواهیم پرداخت.

انواع فیلترهای آبیاری

فیلترهای توری
فیلترهای شنی
فیلترهای دیسکی
فیلترهای هیدروسیکلونی