آبیاری قطره‌ای به‌عنوان یک راه‌ حل کار آمد آبیاری، روز‌به‌روز محبوبیت بیشتری در بین کشاورزان سراسر جهان پیدا می‌کند. این سیستم آبیاری مقرون به ‌صرفه، با انعطاف بسیار زیادی برای طیف گسترده‌ای از محصولات و در شرایط متنوع آب ‌و‌ هوایی و متناسب با نیاز آبی محصولات زراعی به بازار عرضه می‌شوند. جهت رسیدن به اهداف و کارآمدی این سیستم آبیاری لازم است تا تمامی اجزا آن را به خوبی شناخته و آن‌ها ‌را به درستی به کار گیرید. در این مقاله سعی داریم تا به طور اجمالی شما را با تمامی لوازم سیستم آبیاری قطره ای آشنا کنیم.

نگاهی به سیستم آبیاری قطره‌ای
اجزا سیستم آبیاری قطره‌ای
به طور کلی دو نوع منبع آبی وجود دارد، منابع آبی سطحی و زیرسطحی. امروزه بسیاری از منابع آبی موجود در سراسر جهان از نوع سطحی بوده، اما با ایجاد بحران‌های آبی چند سال اخیر و کم شدن منابع آب سطحی و همچنین تغییرات شدید آب و هوایی و گرم شدن کره زمین، حجم و کیفیت آب‌های سطحی کاهش پیدا کرده و کشاورزان برای رسیدن به آب مورد نیاز به منابع آبی زیر سطحی روی آورده‌اند. به‌ طور کلی آب‌های سطحی مستعد شوری زیاد نیستند و از این طریق در سیستم آبیاری قطره‌ای ایجاد گرفتگی می‌کنند. این در حالی است که آب‌های سطحی خطرات بیولوژیکی بیشتری داشته و از این طریق امکان گرفتگی سیستم را فراهم می‌آورند. بنا به شرایط و دلایل مختلف گرفتگی سیستم آبیاری قطره‌ای، روش‌های متفاوتی برای باز کردن سیستم آبیاری قطره‌ای وجود دارد که در مقاله گرفتگی سیستم آبیاری قطره‌ای به تفصیل توضیح داده‌ایم. در نتیجه استفاده از ایستگاه فیلتراسیون برای کاهش خطرات ناشی از گرفتگی بسیار لازم و ضروری به نظر می‌رسد.